'Vaste momenten voor terugkoppeling'

"Wij willen ons volledig kunnen richten op onze core business: het helpen van relaties bij een tekort aan capaciteit of kennis op het gebied van ICT-infrastructuur door het detacheren van eigen mensen en ook externe professionals. Eerst deden we zelf de financiële- en loonadministratie, maar dat bleek kostentechnisch toch niet de meest efficiënte vorm. Mooijman verzorgt nu onze totale administratie, een zorg minder én bovendien levert het ook nog eens een kostenbesparing op."

"Ook al zitten we met ons kantoor in Schiedam, de communicatie met Mooijman verloopt soepel. Een groot deel gaat via internet en we krijgen maandrapportages zodat we steeds zicht hebben op actuele cijfers. Eens per kwartaal ga ik met Lia Mooijman rond de tafel zitten om de gang van zaken door te nemen. We hebben daarmee vaste momenten voor terugkoppeling ingebouwd. Bij ons is de kosten-/batenanalyse per medewerker van groot belang, dus daar kunnen we als het nodig is op sturen. Wekelijks ontvangen wij een up-to-date openstaande postenlijst debiteuren en crediteuren. Onze samenwerking verloopt steeds beter. We ervaren ook dat banken het prettig vinden als er een goede accountant achter je bedrijf staat. Dat geeft extra vertrouwen en vergemakkelijkt het zakendoen met elkaar."

Jan Mettau, directeur Wyser uit Schiedam