Over ons


'We willen onze klanten ontzorgen'


"Er zijn relaties die alles aan onze professionals overlaten en alleen het eindresultaat willen zien en goedkeuren. Aan de andere kant zien we ook een groeiende groep klanten die hun administratie zoveel mogelijk zelf willen doen via Mooijman Online en aan ons vragen om ter controle mee te kijken. Met een eigen portal op Mooijman Online zijn ze in staat om op elk gewenst moment en op elke locatie waar een internetverbinding is, hun financiële gegevens in te zien en te verwerken. In samenspraak met onze klanten maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die de huidige software biedt."

"Mooijman Online werkt niet alleen kostenverlagend voor de klant maar stelt ons ook in staat om met onze relaties de diepte in te gaan. Als de verwerking van cijfers makkelijker en ook sneller wordt, blijft er meer tijd over om een kwaliteitsslag met elkaar te maken. Dan kunnen we écht gericht adviseren en meedenken met onze klanten over de toekomst van hun bedrijf, ook op strategisch niveau als ze dat willen. Dat vraagt om andere kwaliteiten van onze medewerkers en wij investeren dan ook voortdurend in hen, onder meer via trainingen en opleidingen. Want klanten hebben recht op het beste advies voor hun eigen, unieke situatie. Voorop staat dat we hen willen ontzorgen, zodat zij zich kunnen bezighouden met ondernemen. De keuze voor welke vorm van samenwerking de beste is, ligt volledig bij onze klanten."

"We hebben medio 2012 een convenant met de Belastingdienst over Horizontaal Toezicht getekend, waarin we over en weer uitgangspunten en werkafspraken vastleggen. Het horizontale zit hem in de gelijkwaardigheid in de transparante relatie van Belastingdienst en belastingplichtige. In feite kun je de ondertekening van het convenant zien als een pluim voor onze organisatie. Onze processen, zoals de opbouw van klantdossiers en werkprogramma's, zijn door een onafhankelijke intermediair getoetst en voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde eisen en richtlijnen.
Daarnaast hebben we goede contacten met de banken, waarmee we informatie uitwisselen en een hoge mate van transparantie nastreven. Dit werkt in het voordeel van onze klanten, bijvoorbeeld op het terrein van financiering waarbij we een bemiddelende rol kunnen spelen. Tot slot is er meer dan zakendoen alleen. Mooijman wil ook bewust omgaan met milieu en mens. We streven naar een vrijwel papierloos kantoor en steunen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de stichting Sibusiso, met een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families in Tanzania."

Lia Mooijman en Leo Wortel,
eigenaren van Mooijman accountants en belastingadviseurs


Zie ook: Missie en visie | Vacatures