Diensten


Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:


Juridisch advies

  • Het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids-)overeenkomsten
  • en arbeidsvoorwaardenreglementen
  • (Advies over) het voeren van ontslagprocedures
  • Beantwoorden van arbeidsrechtelijke (waaronder CAO) vraagstukken
  • Advies over sociale zekerheidsvraagstukken
  • Advies over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA's

  • Zie ook: Accountancy  | Fiscaal advies  |Salarisadministratie