Diensten


Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:


Salarisadministratie

de werkzaamheden bestaan uit:

Periodieke

 • Mutaties verzamelen (telefonisch, fax, E-mail, per post) en verwerken.
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties
  (Bedrijfstakfondsen, Arbodienst, e.d.)
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten
  ten behoeve van uw financiële administratie (indien gewenst gesplitst naar afdeling) en betaaloverzichten
 • Aanmaken betaaldiskette (In te lezen in uw telebankierpakket)
 • Indienen van digitale loonaangifte
Jaarlijks
 • Jaaropgaven werknemers
 • Jaaropgaven t.b.v. pensioenfondsen (elektronische verzending)
 • Output ten behoeve van de jaarrekening
Overige
 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Advies over en aanvragen van loonkostensubsidies
 • Advies op gebied van personeelszaken, verzuimbeleid, etc. (HRM)
 • Contact onderhouden met alle externe instanties
 • Loonkostenberekeningen

Zie ook: Accountancy  | Fiscaal advies  | Juridisch advies