'Persoonlijke benadering staat voorop'

"Ed Mooijman en onze families kennen elkaar al heel lang, onze bedrijven zijn als het ware samen groter geworden. Astrid de Vette van Mooijman komt al twintig jaar bij ons over de vloer. Totdat we enkele jaren geleden zijn overgestapt op het online boekhoudprogramma van Mooijman, heeft zij een groot gedeelte van de administratie bij ons in Pijnacker gedaan. Daarna is ze ons gaan begeleiden bij de overstap van het oude naar het nieuwe programma en heeft ze ons geadviseerd om alle mogelijkheden van Mooijman Online zo goed mogelijk te benutten."

"We zijn steeds meer zelf onze administratie gaan doen, het is eenvoudiger en laagdrempeliger geworden via Mooijman Online. De rolverdeling tussen ons en Mooijman is in de afgelopen jaren veranderd. Astrid kijkt nu meer met ons mee en heeft een controlerende en adviserende rol. Ze blijft de expert als het gaat om het oplossen van vraagstukken die soms uit de administratie naar voren komen. Mooijman blijft wel de loonadministratie voor ons doen. Intussen hebben we er als bedrijf activiteiten bij gekregen naast de autoschades, zoals onderhoud, APK en de in- en verkoop van auto's. Daarvoor worden de softwarepakketten aangepast, zowel van de kant van de automodule als van Mooijman Online. Nu de organisatie verandert, moet ook de administratie mee veranderen. Mooijman begeleidt ons daarbij. Hun persoonlijke benadering staat heel erg voorop, ze gaan net zo met hun klanten om als wij dat doen."

Betty Ruygt van Autototaalservice Oudshoorn en Ruygt uit Pijnacker